Skuldkvot

Skuldkvot – Vad är det?

I samband när du har till exempel bokat in en tid och ska gå till banken för att ansöka om ett lån, får du vara beredd på att det kan med all säkerhet dyka upp ett eller annat ord som du inte har någon aning om vad det betyder. Detta fenomen är inget ovanligt eftersom varje bransch har olika specielord för saker och ting. Ha inte ha dåligt samvete för att du inte förstår vissa ord eftersom du inte är ensam om detta.

Självklart underlättar det om du vet vad vissa ord betyder. Skulle du inte förstå något ord när banktjänstemannen berättar om lånet, ska du inte tveka att fråga vad ordet har för innebörd. Det är bättre att fråga en gång för mycket så att du vet vad du ger dig in på. För att låna pengar är allvarligt och kommer styra din ekonomiska situation för ett visst antal år och därför behöver förstå allt. Ett ord som är bra att veta vad det innebär, särskilt om du ska ansöka om ett bolån är – Skuldkvot.

 

Vad är en skuldkvot?

Ordet skuldkvot är ett uttryck som vanligtvis används i samband med att ansöka om ett bolån. Skuldkvoten är den summa som du får när du dividerar hushållet sammanlagda inkomst i brutto med bolånets summa. 

Ett exempel på hur du räknar ut din skuldkvot:

I en familj där det finns två vuxna som tjänar pengar och har en sammanlagd bruttoinkomst på 800 000 kronor om året och har ett bolån på hela 3,5 miljoner kronor, kommer skuldkvoten bli 4,375 (437,5 %). Det innebär att du tar 3 500 000 dividerat med 800 000 så blir summan 4,375. Skulle skuldkvoten överstiga 4,5 gånger den totala bruttoinkomsten för hushållet, kommer kravet för amorteringen att ökas och du behöver amortera 3 % på den totala lånesumman. Detta gäller endast lån som har ansökts efter den 1/3 – 2018. Därför bör du se till att ha en skuldkvot som understiger 4,5.

Går det att sänka skuldkvoten?

Du kan faktiskt sänka din skuldkvot. Antingen ser du och din partner till att öka ert hushållets inkomster eller lånar en lägre summa pengar. Det går att öka ekonomin genom att jobba extra, löneförhandla eller helt enkelt byta jobb. I samband med amorteringarna på de lånade pengarna kommer skuldkvoten sänkas i takt med amorteringarna av lånet.

Begära omräkning av din skuldkvot

I och med att ditt lån minskas vill du kanske minska din skuldkvot. Detta gör du genom att begära en omräkning av din skuldkvot. Du bör ha i åtanken att det är kreditgivarna eller bankerna som slutligen avgör när en omräkning görs. En låntagare har inte någon rätt att kräva att en skuldkvot ska räknas om, utan kan endast be om en omräkning och sedan hoppas att den godkänns och genomförs av långivaren.

Normal skuldkvot

Det är egentligen svårt att säga vad en normal skuldkvot är, men under de senaste åren så har skuldkvoten ökat hos de svenska hushållen. Enligt Riksbanken ligger medelskuldkvoten under år 2016 på 343 % och har ökat från 324 % sedan år 2010. Under samma år var det 318 000 hushåll, cirka 30 %, som hade en skuldkvot som översteg 400 %, samt 270 000 hushåll, cirka 13 %, som hade en skuldkvot som översteg 600 %. Dessutom har även de olika långivarna sett skuldkvoten var genomsnittligt på 338 % under september månad år 2017, vilket visade sig vara en ökning på hela 36 procentenheter de gångna fem åren. Detta betyder oavsett vems siffror du än tittar på så går det att konstatera att skuldkvotens procenttal har ökat sedan år 2010.

Skuldkvotstak – Finns det?

Hos vissa banker och långivare så tillämpas skuldkvotstak och gör att de är begränsade att låna ut pengar till dig och andra privatperson i samband vid bolån. Anledningen till detta hänger ihop med att Finansinspektionen har föreslagit att om skuldkvoten överstiger 4,5 ska bankerna kan långivarna höja låntagarens amortering med 1 % på sitt bolån jämfört med hur det ser ut idag. Det betyder att du som låntagare kommer få flera 1 000 kronor högre månadskostnad, särskilt om du bor i en storstad där priserna är höga och stiger alltmer.

Detta gör det svårare för unga personer att ansöka om bolån eftersom deras inkomst oftast är lägre. Därför har Villaägarnas Riksförbund och Bankföreningen höjt sina röster och anser att Finansinspektionens skuldkvotstak kommer ha oönskade effekt och påverka negativt på både det ekonomiska systemet och priserna på bostäder. Dessutom anser det att ett skuldkvotstak inte är ett effektivt sätt att stävja konjunktursvängningar.